İEGM, Ruhsat iptalleri hakkında duyuruda bulundu.

Ruhsat iptalleri hakkında

Firmalarca ruhsat iptal talebinde bulunulan müstahzarların, ruhsat iptal işlemleri yapılmadan önce başka firmalarca devir alınabilmesine imkan vermek amacıyla İEGM resmi internet sayfasında “Devir Listesi” başlığı altında bir liste yayımlanacak. Bu listede müstahzarın adı, mevcut ruhsat sahibi firma, etkin maddesi, farmakolojik grubu ve listeye alındığı tarih yer alacak. Müstahzarlar bu listede 1 ay süre ile yayınlı kalacak, devir işlemi olmaması halinde ruhsat iptal işlemi sonuçlandırılacak.

Bundan sonra İEGM’ye yapılacak ruhsat iptali başvurularında müstahzarın devrinin istenip istenmediğinin, eğer isteniyorsa yukarıda bahsedilen bilgilerin üst yazıda belirtilmesi gerektiği ifade edilmekte.

Not: Bu süreçte henüz sonuçlanmamış ruhsat iptal başvurularına ait devir istenip istenmediğine ait talebin de ilgili firmalarca İEGM’ye iletilmesi gerekmekte.