Yeni ARGE genelgesi hazırlığı içinde olan Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Müdürlüğünün halen yürürlükte olan ARGE genelgeleri…

 

AR-GE DOKÜMANLARI

1- GENEL DOKÜMANLAR

    Frascati Kılavuzu (Türkçe)

    Oslo Kılavuzu (Türkçe) 

    TUBİTAK Bilim ve Teknolojik Kavram ve Terimleri

2- TUBİTAK KAMAG (1007) PROGRAMI

    1007 (KAMAG) Program Rehberi

    Türkiye Kamu Sağlık Araştırma Programı (2005-2015)

3- AR-GE HİZMET ALIMLARI

    Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Hizmet Alımları Bakanlar Kurulu Kararı

    AR-GE Hizmet Alım Genelgesi (2010-58) 

    AR-GE Hizmet Alımları Görüş Genelgesi (2010-82)

    EK-1 Değerlendirme Formu (2010-82)

    EK-2 Başvuru Kontrol Listesi (2010-82)

    Başvuru Özeti Hizmet Alımı

4- RAPOR VE BİLGİ NOTLARI

    Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Eylem Planında Ar-Ge

    Sağlık Alanında Yürütülen KAMAG (1007) Ar-Ge Projeleri

    Sağlık Alanında Sonuçlanan KAMAG (1007) Ar-Ge Projeleri

    Sağlık Alanında Uygulaması Tamamlanan KAMAG (1007) Ar-Ge Projeleri

5- BAĞLANTILAR

    Ar-Ge Faaliyetleriyle İlgili Bağlantılar

    Genel Proje kaynaklarıyla İlgili Bağlantılar

6- İLETİŞİM BİLGİLERİ

    İletişim