Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 25. Toplantısında sağlık alanının öncelikli alan haline gelmesi kararı alındı.

 

 

Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması [2013/106]

KARAR
Sağlık alanının, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanmamız gereken alanlardan biri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

SORUMLU KURULUŞLAR 
 Sağlık Bakanlığı
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İLGİLİ KURULUŞLAR 
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 TÜBİTAK 
 Ekonomi Bakanlığı
 Kalkınma Bakanlığı 
 YÖK
 Üniversiteler 
 Özel Sektör

GEREKÇE
Sağlık alanı, dünyada en çok Ar-Ge yapılan sektörlerden biridir. Sağlık alanında ABD’de 57 Milyar Dolar, AB’de 31 Milyar Dolar, Japonya’da ise 18 Milyar Dolar Ar-Ge harcaması yapılmaktadır.

Ülkemizde, sağlık sektörü Ar-Ge harcamasının sektörel dağılımı incelendiğinde yüksek öğretim tarafından sağlık bilimleri alanında yapılan Ar-Ge harcaması 1,7 Milyar TL iken özel sektör Ar-Ge harcaması 197 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Sağlık alanında kendi Ar-Ge’mizle geliştirilen ürün sayısı son derece sınırlıdır. Bununla birlikte ülkemizde ilaç sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşüktür1. 2011 yılı itibarıyla ilaç sektöründe 5 Milyar TL ithalat ve 595 Milyon TL ihracat yapılmakta ve yaklaşık 4,5 Milyar TL dış ticaret açığı bulunmaktadır. Tıbbi cihazlar sektöründe de 1,7 Milyar TL ithalat ve 187 Milyon TL ihracat yapılmakta ve 1,5 Milyar TL’den fazla dış ticaret açığı bulunmaktadır.

Özetle, ülkemizde sağlık alanındaki Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine ivme kazandırılması ve ekosistemin güçlendirilmesi gerekmekte; kendi ilaçlarını, molekülünü ve tıbbi cihazlarını üreten bir ülke olabilmemiz için öncelikli alanlar listesine eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

1 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)

Kaynak: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları