Sağlık Çalışanlarına Özel İstatistik kitabı yayımlandı.

 

Dr. Murat Hayran ve Dr. Mutlu Hayran tarafından hazırlanan “Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik”kitabı, istatistik eğitimi veren iki hekimin elinden çıkmış olması nedeniyle sağlık çalışanları tarafından ilgiyle karşılandığı ifade edildi.

Belirtildiğine göre Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik kitabı,  istatistikten anlamak isteyen hekimler ve diğer araştırmacı sağlık çalışanları için yazılmış ve amaç, istatistik uzmanlarının yararlanacağı bir kaynak oluşturmak değil, sağlık çalışanlarının aşağıdaki gereksinimlerine yanıt verebilecek düzeyde istatistik öğrenmelerini sağlamak:

1. Tıp dergilerinde yayımlanan makalelerin çoğundaki istatistik bölümlerini anlayabilmek ve araştırmaları daha iyi yorumlayabilmek, olası hata ve limitasyonları akılda tutabilmek;

2. İstatistikten korkmayı önlemek;

3. Temel istatistik yöntemlerini uygulayabilmek ve ne zaman bir istatistikçiye başvurmak gerektiğini bilmek;

4.  Bilgisayarda istatistik programları kullanabilir olmak;

5. İstatistikle ilgili daha ayrıntılı konularda istatistikçilerle, epidemiyologlarla iletişim kurabilecek düzeyde bilgiye sahip olmak;

6.  İleri istatistik eğitimi için güçlü bir altyapı sağlamak.

 

Detaylı bilgi için tıklayın…