İlaç kullanımı için düzenlenmiş sağlık raporlarında (elektronik ortamda düzenlenmiş raporlar hariç) sağlık grup başkanlıkları, başhekimlik mühür ve onayı aranmayacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

Sağlık Bakanlığı  Tedavi  Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 30.05.2011 tarih, 23874 sayılı “Sağlık Raporlarından Tasdik ve Mühürün Kaldırılması” konulu Genelgesi (2011/39) ile rapor formatlarında düzenleme yapmıştır.

Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi maddesi” nin  (1) numaralı fıkrasında “Sağlık rapor formatları konusunda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda  Sağlık Bakanlığı’nın  2011/39 sayılı Genelgesi gereği; ilaç kullanımı için düzenlenmiş sağlık raporlarında (elektronik ortamda düzenlenmiş raporlar hariç) sağlık grup başkanlıkları, başhekimlik mühür ve onayı  aranmayacaktır.