Sağlıkta Kamu ve Özel İçin Ortak Standartlar Geliyor.

Selma Bıyıklı – Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, kamu, özel, Üniversite ve vakıf hastaneleri için yatak ve personel sayısı, kalite, planlama ve hizmet sunumuna ilişkin ortak standartlar getirileceğini bildirdi.

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, yaptığı açıklamada, kamu, özel, Üniversite ve vakıf hastanelerinde yürütülen sağlık hizmetleriyle ilgili halen farklı farklı düzenlemeler bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmayla bunların tek bir yönetmeliğe dönüştürülmesinin planlandığını bildirdi.

“Sağlık Tesisleri Yönetmeliği” olarak adlandırılacak bu düzenleme ile tüm hastanelerin yatak ve personel sayısı, planlama ve hizmet sunumlarında ortak standartlar getirilmesinin öngörüldüğünü anlatan Altuğ, uzun süreden beri sağlık hizmeti sunumunda “kamu-özel” ayrımının ortadan kaldırılması ve tüm sağlık kuruluşlarının aynı yönetmeliğe tabi olması gerektiği görüşünü savunduklarını hatırlattı.

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, “Yürütülen çalışma istediğimiz düzeyde olmamasına rağmen, yıllardır savunduğumuz görüşlerin hayata geçmesi noktasında önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle yatak-personel sayıları, kalite, planlama ve hizmet sunumuna ilişkin esasların tek yönetmelikte ve bütün sağlık kuruluşlarını bağlayıcı özellikte olacağını anlatan Altuğ, “Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği ve Özel Hastaneler Yönetmeliği gibi yönetmelikler büyük ölçüde yürürlükten kalkacak, tek bir yönetmeliğe dönüştürülecek. Bu adımı önemsiyoruz” diye konuştu.

Dr. Mehmet Altuğ, yapılan çalışmayı desteklemekle beraber, eleştirdikleri hususların da bulunduğunu vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi:

“Yönetmelik taslağı kamu lehine çok istisnalar içeriyor. Örneğin doktor planlaması ve yeni hastane izni gibi. Çalışma hazırlanırken taraflarla yeterince istişare edilmedi. Tüm tarafların mutabakata vardığı, gerekli uzlaşmanın sağlandığı bir yönetmeliğin hazırlanmasını arzu ederdik. Sağlık Bakanlığı, kendi bakış açısı ve tespitlerinden yola çıkarak hazırlık yapmış. Bize taslak daha önceden gönderilmiş olsaydı, sektörle çalışıp çok daha fazla katkı sağlayabilirdik ve daha sağlıklı bir düzenleme ortaya konabilirdi. Bütün tarafların görüşleri alındıktan sonra bir metnin ortaya çıkması daha güzel olurdu. “

Bunun için henüz çok geç kalınmadığını, hala sektörle istişarelerde bulunularak ülkenin ihtiyacı olan düzenlemeler yapılabileceğini ifade eden Altuğ,

“Taslağa göre, 2002 öncesinde açılan özel hastaneler için de bazı koşulları sağlama zorunluluğu getiriliyor. Bu durumda yaklaşık 250 özel hastane bulunuyor. Bu hastanelere makul şartlar ve süreler verilmesi gerekiyor. Aksi halde çok büyük mağduriyetlere neden olabilir” uyarısını dile getirdi.

Aa