219 yıllık geçmişiyle en büyük sigorta şirketleri arasında yer alan ABD kökenli CIGNA, Türkiye’de faaliyete başladı.

Hayat, sağlık ve ferdi kaza branşlarında hizmet verecek olan CIGNA, Türkiye’yi sigorta alanında yeni ve yaratıcı pazarlama yöntemleriyle tanıştıracak.

  CIGNA Hayat Sigorta A.Ş. CEO’su S. Refik Berkol, “Öncelikli hedefimiz hayat, ferdi kaza ve tamamlayıcı sağlık branşlarında özellikle risk teminatlı ürünlerde bireylerin temel sigorta ihtiyaçlarını karşılayarak bir anlamda sigortacılığı tam ve doğru bir şekilde tabana yayabilmektir. Beş yıl içinde yaklaşık 5 milyon kişiye telefon, televizyon ve internet aracılığıyla CIGNA ürün ve hizmet değer önerisini iletmiş olmayı hedefliyoruz” dedi.

  CIGNA International ÖzeI Sağlık Sigortaları ve İş Geliştirme’den sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Ross, “2010 yılında konsolide gelirlerini 20 milyar dolar üzerine çıkaran CIGNA, Türkiye ile daha da büyüyecek. CIGNA, Türkiye’ye global tecrübesini ve 219 yıllık deneyimini getiriyor. Türkiye operasyonumuz, barındırdığı potansiyel ve yakalayacağı başarılar ile örnek olacak” dedi.

   CIGNA International Sağlık, Hayat ve Kaza Sigortalarından sorumlu CEO’su Jason Sadler ise “En inovatif uygulamaları, yeni ürünleri ve doğrudan pazarlama dağıtım kanallarındaki uzmanlığımızı Türkiye’ye tecrübeli ve dinamik bir Türk yönetim kadrosu liderliğinde ve yerel iş yaklaşımıyla getiriyoruz” diye konuştu.

   Dünyanın lider sigorta ve sağlık hizmetleri şirketlerinden biri olan CIGNA, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli ruhsatları alarak Ağustos ayı itibariyle CIGNA Hayat Sigorta A.Ş. adı altında Türkiye’de faaliyetlerine başladı. 219 yıllık ABD’li şirketin Türkiye faaliyetlerine ilişkin olarak 9 Ağustos 2011, Salı günü İstanbul’da basın toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıya CIGNA Hayat Sigorta A.Ş. CEO’su S. Refik Berkol, CIGNA International yöneticileri ÖzeI Sağlık Sigortaları ve İş Geliştirme’den sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Ross ve Sağlık, Hayat ve Kaza Sigortalarından sorumlu CEO’su Jason Sadler katıldı. CIGNA’nın Türkiye’ye uzun vadeli bir perspektifle geldiğini ve Türkiye sigorta pazarından büyük beklentilerini olduğunu belirten CIGNA yetkilileri, şirketin Türkiye’de ilk aşamada hayat, tamamlayıcı sağlık ve ferdi kaza sigortası alanlarında faaliyet göstereceğini belirttiler.

   “Türkiye operasyonu örnek olacak”

   CIGNA International ÖzeI Sağlık Sigortaları ve İş Geliştirme’den sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Ross yaptığı konuşmada, “200 yılı aşkın tecrübesiyle dünya genelinde sigorta ve sağlık hizmetleri ile ilgili ürünler sunan CIGNA, dünya genelinde 66 milyon sigortalıya ve 30 bini aşkın çalışana sahip bulunmaktadır. New York Borsası’nda işlem gören ve dünyanın en geniş yatırımcı kitlesine sahip bulunan şirketlerden biri olan CIGNA’nın, 2010 yılı konsolide geliri 20 milyar doların üzerinde, konsolide net kârı ise 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. CIGNA dünyanın 30 ülkesinde işbirlikleri ve yerel anlaşmalar kanalıyla ürünlerini sunmakta ve bu yaygın kanallarıyla dünya genelinde dolaşım halinde olan müşterilerine dahi her yerden ulaşabilmektedir. CIGNA’nın sektördeki uzmanlığı iş modeli ve doğru ürünü doğru müşteriye ulaştırmadaki başarısıdır” dedi. Ross,“CIGNA, Türkiye’ye global tecrübesini ve 219 yıllık deneyimini getiriyor. Türkiye operasyonumuz barındırdığı potansiyel ve yakalayacağı başarılarla örnek olacak” diye konuştu. 

   Dünya çapında ürün ve hizmetler

   CIGNA International’ın Sağlık, Hayat ve Kaza Sigortalarından sorumlu CEO’su Jason Sadler ise toplantıda yaptığı konuşmada, “CIGNA International, iştirakleri aracılığı ile müşterilerine dünya çapında sigorta ve ilgili ürünlerle hizmetler sunan uluslararası bir sigorta ve sağlık hizmetleri kuruluşudur. Sağlık, Hayat ve Kaza Sigortaları’nın doğrudan pazarlama iş modelinde 13 ülkede lideriz. Sigorta ürünlerimiz arasında hastane giderleri ve kritik hastalıklar için sigortalar, ferdi kaza ve kredi koruma sigortaları, süreli ve değişken hayat sigortaları ve belirli yaş gruplarına özel poliçeler girmektedir“ dedi. Sadler, “En inovatif ürün ve uygulamalarla birlikte doğrudan pazarlama alanındaki tecrübelerimizi CIGNA Türkiye’ye tecrübeli ve dinamik Türk yönetim kadrosu liderliğinde ve yerel iş yaklaşımı ile getiriyoruz” diye konuştu.

   Yeni bir pazarlama yöntemi

   Toplantıda konuşma yapan CIGNA Hayat Sigorta A.Ş. CEO’su S. Refik Berkol, Türkiye’de sunacakları farklı ürünlerle müşterilerine ‘iyi yaşam’ konusunda destek olacaklarını belirtti. “İnsanların bugün ve gelecekte, sağlık, refah ve güven duygularını geliştirmelerine yardımcı olmak, CIGNA’nın temel misyonunu özetlemektedir” diyen Berkol, pazarlama ve iş modellerini Türkiye’deki sigorta sektörü için çok yeni olan, dünyada lider oldukları telefonla satış üzerine kurguladıklarını kaydetti. CIGNA’nın bilgi ve tecrübesi ile yaratılmış olan farklı ve yaratıcı ürün gamı ile birlikte, “müşteri değer yönetimi sistemi”, müşteri odaklı yaklaşım, alternatif dağıtım kanalları konusundaki uluslararası tecrübe gibi sahip olduğu pek çok bileşenin Türkiye’de yakalayacakları başarıda etkili olacağını dile getiren  Berkol, “Türkiye’de büyük bir kredi kartı pazarı, gelişmiş bankacılık altyapısı, hızla büyüyen orta sınıf ve güçlü bir ekonomi var. Tüm bu veriler, Türkiye’deki büyüme potansiyelini gösteriyor ve yatırım yapma sebebimize ışık tutuyor. Türkiye’de kişi başı tüm branşlarda ortalama sigorta primi yaklaşık olarak 105 dolar civarındayken bu rakamın dünya ortalaması 595 dolardır. Sadece bu rakamlar bile ülkemizde henüz temel düzeydeki ihtiyaçların ‘poliçe’ye dönüşme oranı çok düşük ve önümüzde gidilecek çok yol olduğunu gösteriyor” dedi.

   Ayrıca, Türkiye’de kayıtlı araçların % 35 oranında kasko sigortası yapıldığını belirten Berkol, “Hayat sigortalarında bu oran sadece % 5 civarında, bu da tüketicinin daha henüz kendisinin ve sevdiklerinin finansal güvencesini sağlamak için yeterli farkındalığa ulaşmadığının bir göstergesidir” dedi. “Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin bu ürünlere ihtiyaç duyabilecek hedef kitleye ulaşabilme kısıtlarından kaynaklandığını düşünüyoruz” diyen Berkol, yaptırmış oldukları pazar araştırmalarında tüketicinin eğer bireysel sigorta ürünleri kolay anlaşılır ve hızlı şekilde ulaşılabilir olduğu taktirde satın alma eğiliminin artacağı bulgularının çıktığını belirtti.

   Berkol, “Doğru hedef kitleye, doğru ürünle, doğru dağıtım kanalı ile gidilmesi ve ürün ve hizmetlerin yaratacağı değerin kişilere iyi aktarılmasının da çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bu noktada CIGNA olarak farklı iş modelimiz ve müşteri değer yönetimi yaklaşımımız ile birlikte sektöre yeni bir yaklaşım getireceğiz” dedi.

   Hedef beş yılda 5 milyon kişiye değer önerimizi ulaştırmak

   CIGNA’nın Türkiye hedefleriyle ilgili bilgi veren Berkol, “Önümüzdeki beş yıl içinde telefon, televizyon ve internet kanalları aracılığı ile Türkiye’de 5 milyon kişi ile temas ederek CIGNA ürün ve hizmet değer önerisini iletmiş olacağız. Bu süre zarfında her yıl gelirlerimizde çift haneli büyüme göstererek en az 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’de bes yıl içinde birçok kişiye yeni iş olanağı sağlayarak istihdam anlamında önemli bir katkı sağlayacağız. CIGNA’nın büyük operasyonlarından sadece biri olan Güney Kore telefonla satış ve hizmet kadrosunda yaklaşık 4.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır. İstihdam alanında Türkiye de önümüzdeki yıllarda örnek teşkil edecek” dedi.

   “Sigortayı tabana yaymak istiyoruz”

   “Öncelikli olarak hayat, tamamlayıcı sağlık ve ferdi kaza branşlarında özellikle risk teminatlı ürünlerde bireylerin temel sigorta ihtiyaçlarını karşılayarak bir anlamda sigortacılığı tam ve doğru bir şekilde “tabana yayabilmek” istiyoruz” diyen S. Refik Berkol, yaptıkları fokus grup araştırma çalışmalarında Türkiye’de sigorta bilincinin çok düşük seviyelerde olduğunu gördüklerini bildirdi. Berkol, “Sektörümüzün de en öncelikli sorunlarından olan sigorta bilincini artırmak için odaklanacağız. Bunu da kişileri daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat yaşamaya teşvik eden pazarlama projeleri, sponsorluklar ve sosyal sorumlulıuk projeleri sayesinde gerçekleştireceğiz” dedi.