İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu kuruldu. Araştırma Etik Kurulu tarafından yapılan duyuruda:

 

“16 Haziran 2009 tarihinden önce Üniversitemiz bünyesindeki klinik araştırmaların etik kurul onayı için yapılan başvurular, İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu başvurularla ilgili tüm gelişmeler de yine “eski” İstanbul Fakültesi Etik Kurulu sekretaryası tarafından sürdürülecektir.

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren kurum içi ve kurum dışı, müdaheleli klinik araştırmalar dahil olmak üzere insanlar üzerinde yapılacak tüm bilimsel araştırmaları etik yönden değerlendirmek üzere İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu olarak yapılandırılmıştır.” açıklaması yapıldı.