“Tam gün”e iptal kararı çıktı.

 

Anayasa Mahkemesi, devlet hastanesinde çalışan doktorlar ile üniversitede hastanelerindeki öğretim üyelerinin özel muayenehane açmalarını yasaklayan, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname’nin (KHK) 27 maddesini “söz konusu düzenlemelerin kararname ile yapılmayacağı” gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme’nin iptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içerisinde TBMM söz konusu düzenlemeleri yasa yoluyla yeniden getirebilir.

Anayasa Mahkemesi, içinde tam gün yasası, adli tatil süresinin 42 güne çıkarılmasını da ön gören 650 sayılı KHK’nin iptal istemini dün görüştü. Mahkeme, KHK’nın sadece 17 maddesine vize verirken geri kalan maddelerin tamamını iptal etti. Mahkeme iptal edilen maddelerin yasa ile yapılması gerekirken KHK yolu ile yapılmasının anayasa aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, KHK’nın 38. maddesinde düzenlenen ve kamuoyunda “tam gün” düzenlemesi olarak bilenen maddeyi de iptal etti. Söz konusu madde ile devlet ve üniversite hastanelerindeki doktor ve öğretim üyeleri özel muayenehane açamıyordu. Ancak söz konusu düzenlemenin iptali ile bu grupta bulunanlara özel muayenehane açma olanağı gelmiş oldu. Ancak Meclis 6 ay içinde söz konusu düzenleme tekrar yasa hükmü getirebilir. Böylece tam gün yasası yeniden hayata geçebilecek.

Kararnamenin 40. maddesinde özel muayenehane açıp da üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin sadece derslere girmek ve araştırma yapmak gibi faaliyette bulunmalarına izin veriliyordu. Böylece bir üniversite hastanesinde görev yapan öğretim üyesi hasta muayene ve tedavi edemiyordu. Yüksek mahkeme bu hükmü de iptal etti. Bu düzenlemenin iptal edilmesiyle ‘hocaya muayene’ dönemi yeniden başladı. Ayrıca bu durumdaki öğretim üyeleri rektör, dekan, bölüm başkanı olamıyordu. Bu yasak da ortadan kalktı. 650 sayılı KHK ile ‘asker doktorların’ özel muayenehane açmaları da yasaklanmıştı. KHK, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan doktorların özel muayenehane açmalarını yasaklanmıştı. Bu doktorlar, Genelkurmay’ın izniyle muayenehanede çalışsalar da GATA ’nın döner sermayesinden yararlanamıyordu. İptal kararıyla bu yasak da kalkmış oldu. 

Karara ilk tepkiler
Anayasa Mahkemesi’nin kararını Radikal ’e değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan şunları söyledi: “Geçen süre içinde ‘Tam Gün’ uygulamasının hem hastalar, hem hekimler açısından yarattığı sakıncaları, sağlık hizmetindeki aksamaları hepimiz gördük. Tahmin ediyorum bu alandaki uygulamalar düzeltildi. Ama Anayasa Mahkemesi kararının tam olarak neyi içerdiğini hâlâ bilemiyoruz.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Taner Gören ise şu değerlendirmeye yaptı: “Bu süreçte bir çok hekim mağdur oldu. Bir çoğu öğretim üyeliğinden ayrıldı. Tıp fakültelerinde eğitim aksadı, hastalar mağdur oldu. Yeni çıkan Anayasa Mahkemesi kararı ile yeni uygulama ne olacak, bakanlık nasıl bir yol izleyecek bunu henüz bilmiyoruz. Eski Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu iptal edilen ‘Kanun hükmünde kararnameyi ‘ tam bir garabet’ olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu: “TTB olarak Tam Gün’le ilgili itirazlarımızı dile getirmiştik. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin ‘Tam Gün’ü nasıl bir gerekçe ve ne söyleyerek iptal ettiği önemli. Bu gerekçeyi bilmediğimiz için şu anda bir yorum yapabilme şansımız yok.

Klinik Araştırmalar Derneği