Sağlık Bakanlığı, Özel Sektöre Yönelik Yeni Yaklaşım ve TİG Klinik Kodlamacı Profili Hakkında Gereklilikler konulu bir duyuru yayımladı.

DUYURU

Klinik kodlama klinik faaliyetlerin bir ürünüdür. Dolayısıyla Tıbbi terminoloji bilmeyi gerektiren bir iş olup klinik kodlamacıların sağlık alanında eğitim almış (tıbbi sekreter, hemşire, sağlık memuru vs ) kişilerden seçilmesi  önem arz etmektedir.  Mevcut faaliyetin hasta dosyalarındaki klinik verinin algılanmasını gerektirmesi itibariyle kodlamacılarda yukarıda bahsettiğimiz eğitim şartı aranmaktadır. Kamu alanında yaptığımız tüm eğitimlerimizde bu özellikler ısrarla aranmıştır. Diğer bir ilana kadar da kamu hastanelerine yönelik eğitimlerimizde bu özellikler aranacaktır. Bu yaklaşım ileride oluşacak kodlama hatalarının azaltılmasını sağlayacak ve bu hataların getireceği ekstra iş gücü gereksinimini ve diğer zararları minimize edecektir. Sistemin tam anlamı ile faaliyete geçişinin sağlanacağı güne kadar da kalifiye bir ekipte tecrübe birikiminin sağlanacağı değerli zaman heba edilmemiş olacaktır.

Genel yaklaşım bu iken özel sektörden gelen yoğun talep üzerine faturalandırma faaliyetlerini yürütmekte olan personelin de (Ancak zaruri durumlarda, personel sıkıntısı olan hastanelerde faturada çalışan tıbbi terminolojiye hakim personelin) eğitilmesi ve bu kişilere şifre verilmesi hususundaki engeller kaldırılmıştır. Hastanelerimizin lehine olduğu düşünülen yukarıdaki kamu hastanelerine yönelik yaklaşımın özel hastanelerce mutlak suretle göz önünde bulundurulması, fakat ısrar edilmesi veya gereklilik duyulması durumunda bu kriterler haricinde kalan personelin de eğitime katılıp şifre edinebilmesi mümkün kılınmıştır. Konu ile ilgili tüm özel sektör hastane yöneticilerine ve klinik kodlamacı adaylarına duyurulur.