TİTCK Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, 02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği “ Kapsamında “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği “  yürürlüğe girmiştir.