Tıbbi cihazların piyasa gözetimi ve denetimi…

 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 2011 yılı içerisinde Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Dairesi Başkanlığınca yürütülen tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 2011 yılı içerisinde Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Dairesi Başkanlığınca yürütülen tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 2011 yılı içerisinde enjektörlere yönelik yürütülen çalışmalarda 9 firmaya ait 18 ürünün Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca yapılan analiz neticesinde ek listede belirtilen ürünlerin uygun bulunmadığı açıklandı.

Söz konusu ürünlerden sadece belirtilen marka/model ve lot/seri numaralı ürünlere yönelik piyasaya arzının yasaklanması, geri toplatılması, idari para cezası, teknik düzenlemeye uygun hale getirilmesi, getirilemiyor ise bertaraf edilmesi yönünde 4703 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmış olup liste ekte yer almakta.

Ekteki dosya