Bilindiği üzere, 20.03.2020 tarihli ve E.799 sayılı Makam Oluru ile onaylanmış olan “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler” dokümanı yayımlanmıştır. (20 Mart tarihli duyuru)

Bu süreçte alınan sorulara ilişkin bu doküman doğrultusunda oluşturulan “Sıkça Sorulan Sorular” dokümanı duyuru ekinde ve Kurumumuz internet sitesinde İlaç/Klinik Araştırmalar bölümü Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde yer almaktadır.

COVID19KATedbirlerSSS Dokümanı