İEGM, 2011/21 Sayılı Genelge ile ilgili olarak toplu ilaç alımları açıklaması yaptı;

 

AÇIKLAMA:

Toplu ilaç alımları ila ilgili;

Bilindiği üzere 31.12.2009 tarih ve 2009/84 sayılı genelge ile bütün hastane ve tedavi birimleri (Hastane Eczaneleri, Diyaliz Merkezi, Özel Hastaneler, Tüp Bebek Merkezleri, İl Sağlık Müdürlükleri, Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri dâhil) ihale ile alınan ilaçların kabul şartları arasında “karekodlu ilaçların İlaç Takip Sistemine bildirilmiş olması” şartı aranması gerektiği belirtilmiştir.  24.03.2011 tarih ve 2011/21 sayılı genelge sonrasında uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebi ile aşağıdaki uygulama esaslarının ilgililerle paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1-      İlaç Takip Sisteminde GLN kaydı bulunmayan paydaşların bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerine GLN başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

2-      Firmaların ve Ecza Depolarının ihale konusu ilaçlara ait karekod bilgisini PTS XML standardı uyarınca hazırlanmış dosya halinde elektronik ortamda hastaneye aktarmaları gerekmektedir. “İhale konusu ürünlerin karekod bilgilerinin elektronik ortamda hastaneye aktarılması” için gerekli altyapıya sahip olmayan paydaşlar, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayınlanan programı kullanarak karekodları uygun formata dönüştürebilirler.

3-      Gerekli altyapıya sahip olmayan hastane ve tedavi birimleri, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayınlanacak programı kullanarak firmalardan ve ecza depolarından aldıkları karekodları içeren elektronik ortamdaki veriyi İTS’ye bildirebilirler.

4-      Bu hükümler İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan perakende satış fiyatı 500 TL’nin üzerinde olan ilaçlar için uygulanacaktır.

5-      Bu hükümler 30.05.2011 tarihinden sonra uygulamaya girecektir.