TEB (Türk Eczacıları Birliği)’in seçimli büyük kongresinde, yeni dönem yöneticileri seçildi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB)’nin 38. Olağan Büyük Kongresi’nde Erdoğan Çolak başkanlığındaki liste, seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan Çolak’ın listesinde yer alan Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı, tam liste olarak seçildi.

TEB 38. Olağan Büyük Kongresi, 17-20 Kasım 2011 tarihleri arasında yapıldı. Kongrenin açılışında konuşan Erdoğan Çolak, ilaçta reklamın önünü açan düzenlemeyi ve son çıkan kanun hükmünde kararnameyi eleştirdi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hastaları sağlık piyasasında birer müşteriye dönüştürdüğünü, sağlıkta tasarruf iddialarına rağmen harcamalardaki artışın devam ettiğini öne süren Çolak, Sağlıkta dönüşümün son halkasının, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olduğunu ifade etti. Çolak, bu düzenlemeyle sağlık alanında yapılması planlanan üst yapısal dönüşümün tamamlandığını belirterek, “Söz konusu KHK, önümüzdeki dönemde ilaç ve eczacılık alanı açısından yeni kurumsallaşmalar, yeni pratikler ve yeni mücadele başlıklarına işaret etmektedir” diye konuştu.

Düzenlemeyle kurulması öngörülen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ilaç konusunun devletin yetki ve sorumluluğundan çıkarılarak düzenleyici bir üst kurula bırakılacağını ifade eden Çolak, şu görüşleri dile getirdi:

“Bu kurumsal yapı ile ilaç ve eczacılık arasındaki bağ koparılmaktadır. Zira ilaçla ilgili tüm kararları alma ve hukuksal tüm düzenlemeleri yapma yetkisini İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna veren bu hükümde eczacının adı bir kez bile geçmemektedir. Günümüzde kısmen de olsa devlet tarafından denetlenen, ruhsatlandırılan ve fiyatlandırılan ilaç tümüyle bir piyasa metası haline getirilmektedir. Bunun yakın gelecekteki sonuçları, ilaçta fiyatlandırma ve ruhsatlandırma serbestisi sağlanması, sağlık beyanı adı altında reçeteli ilaçlar da dâhil olmak üzere ilaçta reklamın önünün sonuna kadar açılması, tezgah üstü ürünleri (OTC)nde tüketimin artması olacaktır.”

İlaç tüketimi artacak

Çolak, KHK ile aynı gün çıkan RTÜK Yönetmeliği ile ilaçta reklamın önünü açan düzenlemeler getirildiğine dikkat çekti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da KHK ile “piyasaya arz edilen ilaç, tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirleme ve uygulamasını denetleme” görevi verildiğini dile getiren Çolak, “İlaçta reklamın tek bir amacı vardır, ilacın tüketimini artırmak. İlacı doktor ve eczacı gözetiminden ve eczaneden çıkarmak demek, halk sağlığı sorunları ve artan ilaç harcamaları demektir. Dolayısıyla ister reçeteli ister reçetesiz olsun, ilacın reklamının yapılmasına hiçbir biçimde izin verilmemelidir” diye konuştu.

Erdoğan Çolak, bir süre önce yayımlanan İlaç Fiyat Kararnamesi ile eczacıların stok zararlarının karşılanmasının hüküm altına alındığını anımsattı. Çolak, ilaç firmalarının buna uymayacaklarına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, aynı sorunun ilaç fiyat farkları için de geçerli olduğuna dikkati çekti.

Serbest eczanelerden hizmet alımıyla ilgili SGK ile TEB arasında imzalanacak protokole de değinen Çolak, “Eczacıların haklarının daha fazla korunduğu, temel sorunlarımızın çözüldüğü, hasta güvenliği ve ilaca erişim noktasında vazgeçilmez olarak gördüğümüz, yıllarca örgüt olarak ter döktüğümüz, başımızı koyduğumuz sıralı dağıtımın mutlaka yeniden yer aldığı bir protokol bizler için bir zorunluluktur” diye konuştu.

“Birinci basamaktan ücret alınmamalı”

TEB 38. Olağan Büyük Kongresi’nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya da bir konuşma yaptı.

AK Parti iktidarının sağlığı oyuncak haline getirdiğini, bundan hastalar, hekimler ve eczacıların zarar gördüğünü öne süren Akkaya, hastalardan muayene katılım payı alınmasına yönelik uygulamaları eleştirdi.

Birinci basamak sağlık kurumlarında bu tür ücretler alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Akkaya, 2012’de Yeşil Kartlıların SGK’ya devredileceğini, 279 liranın üzerinde aylık geliri olanların “zengin” sayılacağını ve prim ödeyeceğini söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu da, kongrede yaptığı konuşmada, sağlık alanında olağanüstü gelişmeler yaşandığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelere tepki gösterdi. Bilaloğlu, bu düzenlemeyle sağlık meslek örgütlerinin işlevsiz hale getirildiğini savundu.

Çolak en yüksek oyu aldı

Kongrenin son gönünde yeni TEB yönetimi için seçimler yapıldı. TEB merkez yönetim için iki liste yarışırken, toplam 333 oy kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan Çolak, 210 delegenin oyunu aldı. Sandık Kurulu tutanağına göre, yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor:

TEB Merkez Heyeti:

Erdoğan Çolak (210), Harun Kızılay (202), İsmail Başdil (199), Ahmet Özçavuşoğlu (187), Sertaç Özmen (199), Arman Üney (196), R. Ziya Örmeci (190), Yavuz Tatar (182), Bülent Varel (186), Mukaddes Harmancı (181), Murat Levent Koçak (170).

TEB Denetim Kurulu:

Nevin Taşlıçay (212), Murat Yürür (196), Faruk Ekmen (185).

TEB Yüksek Haysiyet Divanı:

Muhammet Çorbacıoğlu (203), Meyse Kademoğlu (200), Yahya Çomak (189), F. Bahar Özemre Derinsu (196), Sabri Özteke (193), Naim Hamit Perek (191), M. Ali Durmaz (191), A. Taner Özbodur (187), Adnan Fırat Kurun (191).

medimagazin