ozlem_piri_pfizerPfizer Türkiye, ilaç sektöründe Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne hak kazanan ilk şirket oldu. Yetkilendirilmiş Yükümlü (Authorised Economic Operator) Statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren güvenilir firmalara, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü.

Pfizer Türkiye’nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne yaptığı başvurunun ardından gümrük müfettişleri tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme sonucunda şirket, Mayıs 2016 tarihi itibariyle Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nü almaya hak kazandı. Böylece Pfizer Türkiye, tüm dünyadaki Pfizer şirketleri arasında ve Türkiye’deki tüm ilaç şirketleri arasında bu statüyü alan ilk firma oldu. Türkiye genelindeki tüm sektörler arasında bu statüye hak kazanan toplam 35 firma bulunuyor[1].

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü şirketin güvenilirliğini belgeliyor

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile getirilen ve tüm dünyada uygulanan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (Authorised Economic Operator), gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartları uygulayan, kendi otokontrolünü yapabilen, daha da önemlisi güvenilirliğini ispat eden firmalara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü. Bu statüye sahip mükellefler gümrük işlemlerini yeşil hattan yapabiliyor ve statü sahibi firmalara gümrük işlemlerinde öncelik tanınıyor. Ayrıca sanayiciye ithalat operasyonlarında hız ve tedarik süreçlerinde esneklik gibi avantajlar da sağlanıyor.

Pfizer Türkiye Dış Ticaret Müdürü Özlem Piri, bu gelişme hakkında şunları söyledi: “Bakanlığın belirttiği tüm vasıflara sahip olan Pfizer Türkiye’nin bu statüyü alması bir yandan ihracat işlemlerimizi kolaylaştırırken, diğer taraftan  pazardaki lider konumumuzu da pekiştirecektir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne hak kazanmak için öncelikle ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarını almamız, ardından da bu statüye hak kazanmamız için tüm gücüyle çalışan tüm Pfizerlilere, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitemize, Birim Güvenlik Sorumlularımıza, Kalite Sorumlularımıza ve Denetçilerimize teşekkür ediyorum.”

[1] http://risk.gtb.gov.tr/aeo-listeleri/aeo-firma-listesi