Türkiye’de Klinik Araştırmalar-2012 Perspektifi gerçekleştirildi.

EUCROF (Avrupa CRO Federasyonu) ve SAKDER (Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği) işbirliği ile 15 – 16 Şubat 2012 tarihlerinde The Marmara İstanbul Oteli’nde düzenlenen “Türkiye’de Klinik Araştırmalar – 2012 Perspektifi” başlıklı toplantı yoğun ilgi gördü.

Sektörün tüm unsurlarını bir araya getiren toplantıya; T.C. Sağlık Bakanlığı İEGM Yetkilileri, EUCROF Yöneticileri, AİFD Üyeleri Temsilcileri, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Temsilcileri, Etik Kurul Temsilcileri, Araştırıcılar, Üniversite ve Devlet Eğitim Araştırma Hastanelerinden Temsilciler ve SAK Temsilcileri katıldı. Yüksek katılımlı ve verimli geçen toplantının katılımcı sayısı ilk gün 81, ikinci gün ise 70 kişi oldu.

 

[Toplantının sunumları için tıklayın…]

15 Şubat 2012 Çarşamba günü, yoğun üst düzey katılımın olduğu toplantıda açılış konuşmasını T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hanefi Özbek ve EUCROF Başkanı Dr. Stefano Marini yaptı. SAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Hayran’ın moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda Dr. Stefano Marini, EUCROF’u tanıttı.

Doç. Dr. Hanefi Özbek’in moderatör olduğu ikinci oturumda ise yine EUCROF üyelerinden Dr. Dagmar Chase, Avrupa Regülasyonlarına Genel Bakış ile ilgili bir sunum yaparken, İEGM Daire Başkanı Dr. Ecz. Hilal İlbars, Türkiye Regülasyonları ve Klinik çalışmaların istatistiksel değerlendirmesinden bahsetti. Bu bölümün son konuşmacısı olan Prof. Dr. Ahmet Gül ise Avrupa ile Türk Regülasyonlarına ilişkin kıyaslama yaptı.

Andreas Moschos’un moderatör olduğu üçüncü oturumda Türkiye’de Klinik Araştırmalar ile ilgili fırsat ve zorluklar tartışıldı. Kocaeli ÜTF rektörü Prof. Dr. Sezer Komşuoğlu, konuyu üniversiteler açısından değerlendirirken, AİFD’den Hülya Demirel ilaç endüstrisinin, Prof. Dr. Nurullah Zengin eğitim ve araştırma hastanelerinin, İEİS’den Cem Önal ise yerli ilaç endüstrisinin konuya bakış açılarını ayrı ayrı aktardılar. Son olarak Vladimir Misik, konunun çevre ülkelerle karşılaştırmasından bahsetti.

Prof. Dr. Yağız Üresin ve Prof. Dr. Kaan Kavaklı’nın moderatörlük yaptığı son bölümde ise Türkiye’deki onay süreci masaya yatırıldı. Onay süreçlerinin hızlandırılmasında Etik Kurulların rolünü Prof. Dr. Ahmet Demirkazık aktarırken, Klinik Araştırmalar Şube Müdürü Serkan Öztürk Sağlık Bakanlığı’nın, Andreas Moschos EUCROF’un, Ayşe Pekkirişçi ise AİFD’nin konu ile ilgili görüşlerinden bahsetti.

16 Şubat 2012 Perşembe günü gerçekleşen ikinci gün toplantısının açılış konuşmasını Prof. Dr. Semra Şardaş yaptı. İlk bölüm Denetim Bulgularının nasıl önleneceğine ilişkin ileri İKU kursu ile başladı ve tüm katılımcılara bu eğitim sonunda sertifikaları verildi. Bu oturumun konuşmacıları; Dr. Ecz. Hilal İlbars, Dr. Dagmar Chase, Dr. Oğuz Akbaş, Taylan Benker ve Şule Mene idi.

Öğle yemeği ardından başlayan Güvenlik Bildirimi bölümünde AİFD’den Zeynep Nefesoğlu ve Uzm. Ecz. DemetAydınkarahaliloğlu, SAKDER Genel Sekreteri Dr. Şebnem Yıldırımoğlu, Avrupa Birliği kılavuzu çerçevesinde farmakovijilans ve bildirimi ile ilgili bilgilerini paylaştılar.

Gözde Olkay, Dr. Ozan Batıgün, Prof. Dr. Hamdi Akan ve Dr. Mehmet Yusuf’un konuşmacı olarak katıldığı son oturumda; sponsor, araştırıcı ve CRO’ların sorumlulukları tartışıldı.

Gün, Dr. Ecz. Hilal İlbars, Dr. Dagmar Chase, Prof. Dr. Hamdi Akan ve Dr. Oğuz Akbaş’ın katılımcılardan gelen soruları yanıtladıkları bölüm ile sona erdi.