14 Eylül 2012 tarihinde Ürün Güvenliği Sorumlularına yönelik olarak yapılacak Farmakovijilans Eğitim Toplantısının programı…

 

TÜFAM

14 EYLÜL 2012 TARİHLİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ SORUMLULARINA YÖNELİK FARMAKOVİJİLANS EĞİTİM PROGRAMI
09:00-09:15
Kayıt
 
09:15-09:30
Açılış
 
09:30-10:00
Farmakovijilansa Giriş
Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ
10:00-10:30
İlgili Uluslar arası Organizasyonlar, Sistemler ve Uygulamalar
Uzm. Ecz. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
10:30-11:00
Advers Etki Bildirimleri
Uzm. Ecz. Emel AYKAÇ
11:00-11:30
Kahve Arası
 
11:30-12:00
Advers Etki Bildirim Formu ve Örneği
Uzm. Dr. Gülnihal ÖZCAN
12:00-12:15
Advers Etki/Literatür Bildirimlerinde Karşılaşılan Sorunlar
Uzm. Ecz. Emel AYKAÇ
12:15-12:30
TÜFAM’ın Çalışmaları
Ecz. Ebru ŞEN
12:30-13:30
Öğle Arası
 
13:30-14:00
Güvenlilik Uyarılarının Takibi
Ecz. Can BABACANOĞLU
14:00-14:45
Risk Yönetim Sistemleri
Uzm. Ecz. Yelda KASAP
14:45-15:15
Kahve Arası
 
15:15-16:00
PGGR (Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu)
Uzm. Ecz. Ertuğ BAŞGUT
16:00-16:30
Ulusal Rapor
Uzm. Dr. Nedim DURMUŞ
16:30-17:00
Soru – Cevap
 
17:00-18:00
Sınav ve Sertifika Dağıtımı