İEGM, IEGM07 Projesi Kapsamında Veritabanında Yeralan Ürünlere ait düzeltmelerle ilgili olarak bir duyuru yayımladı.

 

DUYURU:

Sisteme ürün girildikten sonra fark edilen eksik ve hatalı verilerdeki düzeltme işlemlerinin Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nde firmaca görevlendirilmiş bir eleman tarafından yapılabileceği bildirilmişti. Ancak sistemde devam eden çalışmalar doğrultusunda firmalara ayrılan bilgisayardan yapılan veri girişleri 16.05.2011 tarihinden itibaren kapatılmış olup,  “Yeni” (Y) konumunda yer alan ürünlere düzeltme opsiyonu 24.05.2011 tarihinden itibaren firmalara açılmıştır. Bu düzeltmelerin yapılabilmesi için İEGM şube çalışanı tarafından onaylanmayan ürünler “Yeni” konumuna alınmıştır. Düzeltme yetkisi bir defalık olmayıp istenildiği kadar “Düzelt” “Kaydet” yapılarak bilgiler düzeltilebilir; düzeltme opsiyonu ürünün işlemlerini yürüten şube çalışanı tarafından ürün onaylı konumuna alınıncaya kadar geçerlidir.

Elektronik başvuruların yapılabilmesi için ürünün “Onaylı” konumunda olması şartı bulunmamaktadır. Bundan böyle elektronik başvuruların yapılabilmesi için ürünün “Onaylı” konumuna alınması için talepte bulunulmamalıdır. Fiyat başvuruları için de başvurunun yapılabilmesi için etkin madde ve ATC bölümlerinin İEGM tarafından onayı gerekmediğinden onay talep edilmemesi gerekmektedir. Başvuru esnasında etkin madde ve ATC bölümleri için eksik uyarısı aldığınız takdirde ürüne dönülüp eksikliklerin tamamlanması yeterli olacaktır.

“Onaylı” (O) konumundaki ürünlere ait düzeltmeler Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’nden talep edilmeden, ilgili şube ile görüşülerek gerekli düzeltmeler başvuruya onay veren ilgili şube tarafından yapılmalıdır. Örneğin: Devir işlemi, isim değişikliği, alternatif ambalaj boyutu ilavesi (Ambalaj boyutu ilavesi onaylandığında bu ambalaj boyutu ilgili şube tarafından İEGM 2007 elektronik veri tabanına eklenecektir), ruhsat iptali vb.