Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazların taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bu cihazların kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacını taşımakta.

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği için tıklayın…