TİTCK Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, 09.01.2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği “ Kapsamında “Vücut Dışında Kullanılan İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği“  yürürlüğe girmiştir.