İEGM, 30 ek ve/veya 20 MB’ı Geçtiği İçin Web Aracılığıyla Yapılamayan Elektronik Başvurular Hakkında Duyuru yayımladı.

30 ek ve/veya 20 MB’ı Geçtiği İçin Web Aracılığıyla Yapılamayan Elektronik Başvurular İçin:

 

Web üzerinden başvuru yapılabilmesi için sisteme eklenen dosyaların en fazla 30 eki, toplam boyutlarının ise 20 MB’yi geçmemesi şartı aranmaktadır.

Web üzerinden başvuru yapılırken toplam dosya sayısı otuzu ve/veya toplam dosya boyutu limitinin 20 MB’yi aşması durumunda başvurunun 20 MB’ye kadar olan kısmı webden eklenerek işlem takip numarası alınır. Webden eklenemeyen başvurunun geri kalan kısmı ise CD/DVD veya harici belleğe klasör adı olarak işlem takip numarasının yazıldığı bir klasör içinde yüklenerek Bakanlığa sunulacaktır (Ekran 1 ve Ekran 2).

Başvuru eklerini içeren CD/DVD veya harici bellek, Evrak ve Yazı İşleri Şubesi’nde yer alan kioska firma temsilcisi tarafından TC kimlik no ve şifre girilerek CD/DVD veya harici bellek ile “Evrak Ekleme” butonu seçilerek sisteme yüklenir (Ekran 3). Yükleme işlemi sisteme başarıyla yapıldı ise Evrak ve Yazı İşleri Şubesi’nden sayı/tarih alınarak, ilgili başvuruya ait basılı evrak bu şubeye teslim edilmelidir.

Ek sayısı 30’u geçmeyen ve/veya 20 MB’ın altında kalan başvurular için Evrak ve Yazı İşleri Şubesi’nde yer alan kiosk kesinlikle kullanılamayacaktır.

Ruhsat başvurularının yüklenmesi için ise kioskta “Ruhsat Başvurusu” butonu tıklanmalıdır (Ekran 3).

Klasör adı kesinlikle işlem takip numarası olmalıdır. CD/DVD veya harici bellek, işlem takip numarası dışında başka isimli klasör/doküman içermemelidir.

Ekran 1: CD/DVD veya harici bellek ilk açıldığında klasörlerin sadece işlem takip numarası ile yer alması gerektiğine dair örnek ekran

310255 adlı klasörün içindeki sisteme atılacak dokümanlar

Ekran 2: Klasörlerin içinde sadece pdf dokümanı yer alması gerektiğine dair örnek ekran

 

 

Ekran 3: Kioskta kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra açılan ekran