Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu kuruldu.