Sayı Editörleri

Prof. Dr. Semra Şardaş, Doç. Dr. Ahmet Akıcı, Doç. Dr. Hakan Ergün 
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AbD.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD.

  Advers Etki ve Advers Olay Tanımları
Prof. Dr. Şule Oktay 
KAPPA Eğitim Danışmanlık Araştırma Ltd. Şti.
  İlaç Güvenliliği İzlemi Hakkında Genel Bilgiler
Doç. Dr. Ahmet Akıcı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD.
  Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor?
Uzm. Ecz. N. Demet Aydınkarahaliloğlu 
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) Müdürü
  Dünyadan Örneklerle İlaç Güvenliliği İzleminde Kalite Güvencesi Etkinlikleri
Dr. Bora Sever 
Pfizer Global Araştırma & Geliştirme Departmanı, İngiltere
  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliliğini İzleme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu Çalışmaları
Doç. Dr. Hakan Ergün 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD.
  Yerel Etik Kurulların Yapısı
Ecz. Rabia Gökdoğan 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik İlaç Araştırmaları Şubesi
  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
  Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı Sahipleri İçin Farmakovijilans Kılavuzu
  TÜFAM Advers Etki Bildirim Formu
  Nostalji Köşesi
  Haberler
  Toplantı ve Kongreler Ajandası